Handel Start

Handel Start

Program wspomaga obsługę sprzedaży i magazynu. Wystawia dokumenty sprzedaży, magazynowe, zakupu i płatności. Współpracuje z drukarkami i kasami fiskalnymi oraz czytnikami kodów kreskowych.

Wygodne prowadzenie i planowanie sprzedaży

  • Prowadzenie polityki cenowo-rabatowej
  • Prowadzenie cenników w walutach
  • Zestawienia handlowe kontrahentów (wg dokumentów i towarów) oraz towarów (wg dokumentów i kontrahentów z kontrolą zalegania dostaw)
  • Możliwość odłożenia faktury do bufora (poczekalni)

Pełna obsługa magazynu

  • Pełna ewidencja stanów magazynowych – rozliczanie ilościowo-wartościowe towarów (maksymalnie 1000 aktywnych asortymentów)
  • Rozliczanie wartościowe wg cen rzeczywistych za pomocą metod FIFO, LIFO oraz wg wskazanej dostawy
  • Przeprowadzanie inwentaryzacji
  • Obsługa stanów minimalnych i maksymalnych towarów
  • Obsługa kompletów (asortymentów składających się z wielu towarów i/lub usług)
  • Obsługa numerów seryjnych towarów

Pełna obsługa płatności i rozrachunków

  • Pełna obsługa kasy
  • Rozliczanie należności i zobowiązań
  • Obsługa kont bankowych, rejestrowanie czeków i płatności w dowolnych formach

Wymiana danych z innymi programami

  • Przygotowywanie danych do programów obsługujących Księgę Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencję Sprzedaży
  • Rozbudowana współpraca z programami finansowo-księgowymi (tworzenie wielu schematów księgowań do dokumentów, parametryczne ustalanie syntetyk i analityk, podziału księgowanych kwot na części)
  • Współpraca z MS Office, m.in.: kopiowanie zestawień do schowka systemu Windows i przekazywanie ich do innych programów (MS Excel lub MS Word)

Pobierz wersję demonstracyjną

Dodatkowe instrukcje:

Close Menu