You are currently viewing Analiza i Informacja Zarządcza: Kontroling

Analiza i Informacja Zarządcza: Kontroling

Moduł dostarcza narzędzi do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o przebiegu procesów gospodarczych w oparciu o metody rachunkowości zarządczej. Wielowymiarowa analiza danych pozwala na ocenę rentowności prowadzonych działań w dowolnych przekrojach np. wg działu centrów kosztów lub projektów. Rozwiązanie umożliwia monitorowanie realizacji planów finansowych w odniesieniu do wybranej wersji budżetu. Sprzyja decentralizacji zarządzania operacyjnego: dzięki systemowi uprawnień możliwe jest udostępnianie informacji zgodnie z potrzebami różnych szczebli zarządzania, z dowolnego miejsca w firmie lub poza nią poprzez strony www. Natychmiastowy dostęp do informacji zarządczych, obejmujący dowolny przedział czasowy odciąża dział kontrolingu od przygotowywania raportów na żądanie. Automatyczne zasilenie danymi z systemu oraz łatwość tworzenia raportów i analiz (nie wymaga ręcznego tworzenia i wypełniania arkuszy Excela) wpływa na podniesienie motywacji i komfortu pracy.

Współpracuje z pozostałymi modułami systemu: Forte Finanse i Księgowość, Forte Handel, Forte Budżetowanie w zakresie gromadzenia niezbędnych informacji.

Kontroling umożliwia:

  • realizację strategii przedsiębiorstwa zgodnie z założeniami
  • monitoring i sterowanie realizacją celów strategicznych i operacyjnych firmy
  • planowanie i kontrolę kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa
  • redukcję kosztów dzięki możliwości wprowadzenia rachunku ośrodków odpowiedzialności
  • wzrost przychodów poprzez optymalne wykorzystanie i alokację zasobów
  • obniżenie ogólnych kosztów poprzez eliminację kosztów niegospodarności
  • wzrost efektywności pracy przedsiębiorstwa poprzez redukcję „wąskich gardeł” i wprowadzenie systemów motywacyjnych
  • podniesienie motywacji menedżerów poprzez decentralizację zarządzania
  • wsparcie pracowników w procesie podejmowania decyzji poprzez zestawy raportów i analiz dostarczonych na każdy poziom struktury organizacyjnej.