Wygląd programu Aserwis - okno Zlecenia
Wygląd programu ASerwis – okno Zlecenia

Program ASerwis jest aplikacją mojego autorstwa i przeznaczony jest do zarządzania serwisem komputerowym. Jest to dość prosta aplikacja pozwalająca w znacznym stopniu „zapanować” nad codzienną pracą serwisu komputerowego. Podstawowe możliwości programu to: rejestracja zleceń, edycja stanu naprawy, prowadzenie kartoteki zleceniodawców, generowanie raportów. Oprogramowanie pozwala na wielostanowiskową pracę. Program jest darmowy także do zastosowań komercyjnych. Oprogramowanie w zasadzie nie jest rozwijane ale w uzasadnionych przypadkach mogę dopisać potrzebne funkcje lub poprawić zauważone błędy. W archiwum znajduje się oprogramowanie oraz instrukcja.

Pobierz program ASerwis – wersja 1.5.9.0

Przed aktualizacją proszę zrobić kopię aktualnych plików. Aktualizacja polega na podmianie plików w folderze programu na te z archiwum (w przypadku pracy sieciowej, na kilku stanowiskach taką zmianę trzeba wykonać na wszystkich komputerach). W przypadku własnych zmian w plikach szablonów wydruków proszę wziąć pod uwagę że nowe pliki przywrócą oryginalny wygląd wydruków. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby ponownie poprawić szablony wydruków pod swoje wymagania.

Do działania program wymaga pliku bazy danych. Poniżej znajduje się czysty plik bazy danych, należy go umieścić w dowolnym folderze przed pierwszym uruchomieniem programu (najlepiej w folderze programu). Dobrze jest też zmienić mu nazwę, np. na baza.mdb. Po uruchomieniu programu pojawi się okienko w którym będzie można wskazać ten plik jako swoją bazę danych. W trakcie aktualizacji programu należy zadbać o to aby nie usunąć swojego pliku bazy danych.

Plik bazy danych

Program pierwotnie był pisany w Delphi 6, aktualnie został przepisany na wersję Delphi 10.3 chociaż kod źródłowy jeszcze nie został uporządkowany i dostosowany do aktualnych realiów. Poprawki kodu są sukcesywnie robione i za jakiś czas zapewne będzie zdecydowanie bardziej nowoczesny. Pobierz kod źródłowy programu ASerwis w wersji 1.5.5.0

W przypadku chęci przeglądnięcia lub edycji bazy danych można użyć prostego programu MSAQuery

Program MSAQuery

NOWA WERSJA PROGRAMU

wersja 1.5.9.0

 1. Dodano możliwość usunięcia zlecenia przez Administratora. Po usunięciu zostaje luka w numeracji,
 2. Dodano możliwość usunięcia klienta (warunek: klient nigdy nie był użyty w zleceniach),
 3. Na karcie zlecenia dodano pole koszt części do naprawy. Na podstawie wartości naprawy i kosztu części wyliczana jest wartość robocizny,
 4. W zestawieniach pojawiła się kolumna koszt części,
 5. Koszt części pojawił się także na wydruku protokołu,
 6. Usunięte zlecenia i klienci tak naprawdę zostają w bazie danych, otrzymują tylko znacznik „usunięty”
  w bazie danych. Można przywrócić usunięte rekordy dowolnym edytorem bazy danych.

wersja 1.5.8.0

 1. Zmiana długości pola do opisu naprawy z 250 znaków na 1000 znaków,
 2. Lekko zmieniony szablon protokołu po naprawie aby pokazać więcej znaków (ostateczną zmianę pozostawiam użytkownikom. Można to zrobić edytorem wydruków na karcie Ustawiania).

wersja 1.5.7.0

 1. Program sprawdza 10 sekund po uruchomieniu czy istnieje nowsza wersja. Jeśli istnieje informuje o tym stosownym komunikatem. Sprawdzanie takie korzysta oczywiście z Internetu co może powodować że zapora w systemie Windows zgłosi ostrzeżenie. Jest to naturalne i w przypadku chęci korzystania z tej funkcji należy zgodzić się na takie działanie. Dla wyjaśnienia, program łączy się z adresem http://adiserwis.pl/version_ASerwis.ini i pobiera plik version_ASerwis.ini i zapisuje go w folderze programu pod nazwą version.ini. Następnie sprawdza jego zawartość. Kliknięcie w komunikat przenosi na stronę projektu gdzie można pobrać nową wersję programu. Plik taki ma postać:
  [update]
  version=1,570

 2. Po aktualizacji programu wyświetlane jest okno z historią zmian. Jeśli nie chcemy go więcej widzieć wystarczy zaznaczyć checkboxa „Nie pokazuj”. Okno pojawi się dopiero po następnej aktualizacji. Można także w każdym momencie wyświetlić to okno klikając w link „Pokaż zmiany w programie” na oknie Operacje.
 3. Na karcie Ustawienia można dodatkowo ustawić nazwy kolumn w tabeli. Było to pewne niedopatrzenie bo od jakiegoś czasu można było zmieniać nazwy Parametrów i Wyposażenia, niestety nie miało to wpływu na nazwy kolumn. Nazwy takie nie powinny mieć więcej niż 4 znaki (jest ograniczenie).

wersja 1.5.6.0

 1. Dodano przycisk do potwierdzenia odbioru sprzętu przez klienta.
  Aby potwierdzić odbiór należy najpierw zakończyć proces reklamacji (czyli wpisać uwagi do zakończonej naprawy, następnie kliknąć w Zakończ naprawę oraz wszystko zapisać)

  po tym w wybranej reklamacji pojawi się przycisk:

  w przypadku nie wydania danej reklamacji na przycisku będzie napis: „wydaj”, w przypadku już wydanej reklamacji napis zmieni się na „cofnij wydanie”.
  Po kliknięciu w przycisk i potwierdzeniu swojej decyzji zostanie zarejestrowana decyzja w bazie danych razem z aktualną datą. Celowe jest oznaczenie wydania dokładnie w dniu w którym to się wydarzyło aby dane były spójne.
 2. Na protokole po reklamacyjnym pojawiły się pola informujące o wydaniu i dacie kiedy to nastąpiło.

wersja 1.5.5.0

 1. W trakcie tworzenia zlecenia można wybrać walutę w jakiej będzie zlecenie rozliczone. Do wyboru jest zł i euro. Domyślnie jest ustawiony zł.
 2. W trakcie edycji zlecenia można zmienić rodzaj waluty.
 3. Na wydruku protokołu po naprawie rodzaj waluty jest także drukowany (poprawiony został szablon protokolV2.fr3).

wersja 1.5.4.0

 1. Dodano pole WARTOŚĆ, gdzie można wpisać wartość naprawy. Wartość ta drukuje się na protokole po naprawie oraz na zestawieniach.
 2. Na karcie Zlecenia pod prawym klawiszem myszy jest nowa opcja: Anuluj zakończenie naprawy. Można jej użyć aby powrócić do trybu edycji już zakończone zlecenie (np. przez pomyłkę).
 3. Na karcie Zlecenia lepiej rozwiązano filtrowanie napraw zakończonych, niezakończonych oraz wszystkich. Jest to teraz dużo bardziej oczywiste.
 4. Poprawiono wydruk zlecenia ponieważ przez pomyłkę w sekcji dla serwisu nie drukowały się niektóre pola.

wersja 1.5.3.0

Tylko zmiany kosmetyczne

 1. Od tej wersji nie ma osobnych archiwów dla pełnej wersji programu i aktualizacji. Jest tylko jedno archiwum w którym są wszystkie niezbędne pliki. Wystarczy je pobrać i zastąpić swoje pliki nowymi.
 2. Przy pierwszym uruchomieniu lub w przypadku problemów z dostępem do pliku bazy program automatycznie wyświetla formularz pozwalający wybrać plik bazy danych )domyślną bazą jest plik serwis.mdb).
 3. Przypominam, domyślne hasło to administrator

wersja 1.5.2.0

Uwaga, przebudowano wzorce wydruków. Należy pobrać nowe pliki do folderu wydruki.

 1. Dołożono możliwość edycji wiadomości SMS. Konfiguruje się to w Ustawieniach pod przyciskiem Komunikaty.
 2. W Zleceniach jest możliwość wydrukowania protokołu po naprawie z miejscem na potwierdzenie odbioru sprzętu przez klienta.
 3. Bardzo mocno przebudowano mechanizm wydruków. Od teraz, bardzo łatwo edytować wydruki samodzielnie. Stosowna instrukcja pojawi się na kanale youtube. Adres będzie umieszczony później.
 4. Ze względu na zmiany w wydrukach, program informuje na starcie jakich plików i gdzie brakuje. Proszę je umieścić w odpowiednich miejscach.

wersja 1.5.1.0

Uwaga, od wersji 1.5.1.0 program umożliwia wysyłanie powiadomień do klientów za pomocą SMS-ów.

Aby móc wysyłać smsy należy spełnić kilka warunków:

 1. założyć konto na stronie SMSAPI
  Do przetestowania usługi wystarczy konto darmowe (strona pozwala na wysłanie kilku smsów za darmo). Następnie, gdy wszystko będzie działać prawidłowo, można doładować konto. Koszt smsów nie jest zbyt wysoki a biorąc pod uwagę że na jedno zlecenie (gdzie klient wyraża taką zgodę) idzie 2-3 smsy to nie jest to jakiś duży dodatkowy koszt. Po założeniu konta należy utworzyć token. Aby to zrobić należy się zalogować, następnie w lewym menu wybrać Ustawienia API, następnie Tokeny API (OAuth). W następnym kroku należy kliknąć Generuj token. Nadajemy jakąś nazwę tokenowi, np. nazwę programu który będzie z niego korzystał i klikamy Generuj token. Wyskoczy okienko z kodem tokena, należy go skopiować bo jest bardzo ważny a nie wiem jak później go odzyskać (zawsze można wygenerować następny).
 2. odpowiednio skonfigurować program ASerwis.
  1. do folderu programu poza oczywiście nowym plikiem ASerwis.exe należy skopiować biblioteki komunikacyjne:
   1. libcrypto-1_1.dll
   2. libeay32.dll
   3. libssl-1_1dll
   4. ssleay32.dll
    komunikacja odbywa się protokołem TLS 1.2, może okazać się że zapora poprosi o zezwolenie na komunikację.
  2. Po uruchomieniu programu należy wejść w ustawienia i skonfigurować odpowiednio program:
   1. ustawić Token (otrzymany wcześniej),
   2. ustawić URL (domyślnie program ma wpisany odpowiedni URL),
   3. Pole nadawca ma wpisaną wartość Test i jest to domyślny nadawca w usłudze SMSAPI. Gdy posiadamy aktywowaną usługę (trzeba dokończyć rejestrację i chyba doładować konto w smsapi) to dostaniemy możliwość ustawienia indywidualnej nazwy nadawcy. Konfiguruje się to na stronie smsapi w menu Wiadomości SMS>Pola nadawcy. Są pewne ograniczenia, np. tylko 11 znaków – wszystko jest opisane na stronie smsapi. Po wygenerowaniu własnej nazwy należy ją także podać w programie ASerwis.
   4. należy zastanowić się czy usuwać polskie znaki w wiadomościach sms, jest to dość ważne ponieważ polskie znaki dielektryczne skracają długość smsów (program pozwala na wpisanie maksymalnie 255 znaków w smsie). Proponuję usuwać polskie znaki.
   5. ostatni parametr to włączenie obsługi SMSAPI aby zaczeła działać.
   6. Konfiguracje należy Zapisać.

Po całej konfiguracji można przetestować usługę klikając w przycisk Test

Należy podać numer telefonu w odpowiednim formacie. W polu poniżej po kliknięciu przycisku Wyślij pojawi się odpowiedź serwera smsapi.

W przypadku zaznaczenia pola Test, wiadomość nie zostanie przesłana na telefon komórkowy a tylko przetestowana odpowiedź serwera smsapi. Po odznaczeniu tego pola wiadomość zostanie przesłana na telefon.

Po skonfigurowaniu programu, pojawią się dodatkowe opcje w programie.

Na karcie Nowe zlecenie:

po wybraniu zleceniodawcy, jeśli będzie miał uzupełniony prawidłowy numer telefonu pojawi się on w odpowiednim miejscu. Jeśli numer będzie nieprawidłowy lub nie uzupełniony, mamy możliwość wpisania prawidłowego numeru. Aby została włączona możliwość wysyłania smsów dla tego zlecenia, należy zaznaczyć pole Klient zleca wysyłkę SMS. Po dodaniu zlecenia klient zostanie powiadomiony smsem.

Na karcie zlecenia:

Po pierwsze mamy informację że klient zlecił powiadamianie smsami (można to zmienić).

Po zaznaczeniu Zakończ naprawę, zaznaczając pole SMS zostanie wysłany sms z informacją o jej zakończeniu.

Dodatkowo, na liście zleceń, pod prawym przyciskiem myszy pojawiły się opcje (dostępne dla zleceń z prawidłowym numerem telefonu i zaznaczonym polem Klient zleca wysyłkę SMS):

Pierwsza opcja, wysyła smsa z prośbą o kontakt. Druga opcja otwiera okienko w którym możemy wpisać własną treść smsa.

Ostatnia opcja to okienko z listą wysłanych wiadomości sms do danego zlecenia oraz informacją od smsapi o odpowiedzi serwera.

Wszystkie wiadomości można także zobaczyć na stronie smsapi w zakładce Historia i raporty.

wersja 1.5.0.2

 1. Małe poprawki w masce numeracji. Proszę sprawdzić w ustawieniach czy jest ustawiona prawidłowa maska.
 2. Zmieniona etykieta z kodem kreskowym. Dodano numer zlecenia pod kodem kreskowym. Proszę zaktualizować szablon wydruku.

Dodatkowo dla zainteresowanych udostępniam kod źródłowy programu. Niestety jest to program pisany bardzo dawno temu i jakość kodu jest, delikatnie mówiąc bardzo słaba. Jednakże, może się komuś przyda.

Przykładowe ekrany z programu:

okno logowania
okno wyboru pliku bazy danych
okno nowego zlecenia
okno konfiguracji programu. Po prawej stronie edytor nazw
nowe okno zestawień

wersja 1.5.0.1

 1. Program został skompilowany w najnowszym Delphi 10.3. Spowodowało to drastyczne powiększenie wielkości pliku exe. Z tego powodu został on skompresowany oprogramowaniem UPX. Bardzo rzadko ale może się zdarzyć że któryś z programów antywirusowych zgłosi zastrzeżenia do pliku wykonywalnego. Plik zawsze można sprawdzić na stronie virustotal.com, oto aktualny (w momencie publikacji tego wpisu) skan wpisu https://www.virustotal.com/gui/file/1c0406a0232bdfb3d3383a88441548958800a711899cd824060492d4ea2c49d3/detection tylko jeden egzotyczny skaner zgłosił zastrzeżenia do pliku.
 2. W programie trochę przebudowano wygląd okien, przede wszystkim powiększono czcionkę ze względu na to że większość dzisiejszych monitorów wyświetla obraz w dużej rozdzielczości.
 3. W oknie ustawień dodano możliwość edycji nazw w sekcji wyposażenie i parametry. Po dostosowaniu tych nazw program może być bardziej przydatny dla innych branż niż serwis komputerowy. Proszę o zachowanie odpowiedniej długości nowych nazw aby layout programu się „nie rozjechał”.
 4. Zmiana nazw pociąga za sobą potrzebę zmiany tych nazw na wydrukach, pozostawiam to użytkownikowi. Zmiany takiej można dokonać wbudowanym edytorem wydruków.
 5. Całkowicie zmieniono współpracę programu z bazą danych. Nie jest już używany przestarzały sterownik BDE. Teraz przy pierwszym uruchomieniu program poprosi o wskazanie pliku z bazą danych.
 6. Okno zestawień zostało całkowicie przebudowane. Działa teraz na zasadzie tabeli przestawnej.
 7. Naprawiono mnóstwo malutkich błędów w kodzie.

wersja 1.4.1.2

Do wersji 1.4.1.1 program wymagał silnika baz danych BDE. Aktualnie jest on niepotrzebny. Gdyby jednak była potrzeba używania tego silnika to poniżej są uwagi dla użytkowników 64 bitowych systemów Windows!

Program do prawidłowej pracy wymaga ustawienia połączenia ODBC z bazą danych (instrukcja w dokumentacji). Należny użyć 32 bitowego połączenia ODBC (program także jest 32 bitowy). W niektórych 64 bitowych odmianach Windows w Panelu sterowania nie znajdziemy 32 bitowego apletu ODBC tylko 64 bitowy.

Aby prawidłowo stworzyć połączenie należy udać się do folderu Windows, następnie pod folder SysWOW64 i tam poszukać aplikacji: odbcad32.exe. Jest to zagubiony 32 bitowy aplet ODBC. W nim należy stworzyć połączenie z bazą danych wg instrukcji z dokumentacji.

wersja 1.4.1.1

 1. Dodano możliwość wydruku etykiety z kodem kreskowym (np. do naklejenia na sprzęt po przyjęciu). Taka opcja istnieje w oknie Zlecenia.
  1. Wydruk jest możliwy po kliknięciu na przycisk na dole okna lub poprzez wybranie odpowiedniej opcji w menu podręcznym okna z listą zleceń.
 2. W oknie Ustawienia doszła możliwość zdefiniowania osobnej drukarki dla etykiet. Wymagane jest aby była to drukarka mogąca drukować przy użyciu sterownika Windows, np. Brother QL-560.
 3. W przypadku drukarek doszły także po dwie dodatkowe opcje:
  1. Okno dialogowe – wybranie tej opcji powoduje że przed wydrukiem pojawi się standardowe okno dialogowe wydruku dla wybranej drukarki gdzie można ustawić różne opcje jak np. ilość kopii itp.
  2. Natychmiastowy wydruk – zaznaczenie tej opcji powoduje że wydruk wysyłany jest bezpośrednio na drukarkę, nie wybranie tej opcji powoduje że przed wydrukiem pojawia się podgląd wydruku.

wersja 1.4.0.5

 1. Dodano plik manifest, oraz przebudowano layout programu. Dzięki temu program dostał nowocześniejszy wygląd.

wersja 1.4.0.4

 1. Pole wyszukiwania w Zestawieniach dodatkowo wyszukuje po numerach telefonu klienta.

wersja 1.4.0.3

 1. Pole wyszukiwania w Zleceniach dodatkowo wyszukuje po numerach telefonu klienta.

wersja 1.4.0.1

 1. Mała poprawka sortowania dokumentów przy użyciu filtrów.

wersja 1.4.0.0

 1. W panelu Ustawienia dodano edytor wydruków.
 2. Duże zmiany w wyglądzie wydruków.
 3. Dodano kod kreskowy jako dodatkowy numer zlecenia. Kod drukuje się na zleceniach oraz jest możliwość wyszukiwania po kodzie kreskowym (najlepiej za pomocą skanera kodów kreskowych).
 4. Regulamin zamiast z bazy danych jest wpisany bezpośrednio w szablonie zlecenia (pliki karta.fr3 oraz k_karta.fr3, po dwa razy w każdym z nich). Po zmianie regulaminu należy na wszystkich stanowiskach podmienić pliki na jednolite.

wersja 1.3.0.0

 1. Poprawka naprawiająca błąd w trakcie drukowania duplikatu zlecenia na którym nadrukowywany był nieprawidłowy zleceniodawca (zawsze pierwszy w bazie danych)
 2. Małe zmiany w formularzach wydruku
 3. W module Zestawienia pod prawym przyciskiem myszy jest możliwość oznaczenia zlecenia jako anulowane. Zlecenie takie nadal się wyświetla ale oznaczone jest kolorem czerwonym. Zlecenia te są niewidoczne w module Zlecenia.

wersja 1.2.2.0

 1. Poprawka na karcie Zlecenia dotycząca wyboru serwisanta w filtrze.
 2. Poprawka z numerowaniem zleceń.

wersja 1.2.1.2

 1. Poprawka na formularzach wydruku.
 2. Poprawka z sortowaniem zleceń.

wersja 1.2.1.1

 1. Małe poprawki w funkcjonowaniu programu.

wersja 1.2.1.0

 1. W kartotece Klientów pod prawym klawiszem myszy jest możliwość wystawienia bezpośrednio zlecenia.

wersja 1.2.0.0

 1. W nowej wersji dołożono możliwość edycji maski numeru zlecenia. Zmiany można dokonać w Ustawieniach. Numer zlecenia w bazie danych nadal jest zwykłą cyfrą, jednakże na drukowanych kartach oraz w trakcie wystawiania zlecenia i edycji widać numer z maską. Zmienna „U” to numer użytkownika w systemie. Widać ten numer w konfiguracji Użytkowników.
 2. Użytkownicy o statusie Kierownik i Administrator mają możliwość prawie pełnej edycji zlecenia. Po zalogowaniu się do programu pola podlegające edycji oznaczone są kolorem czerwonym.
 3. W sekcji Zlecenia można przeczytać który pracownik przyjął zlecenie.
 4. We wszystkich polach wyszukiwania zmieniono system filtrowania. Wcześniej wyszukiwanie polegało na pisaniu szukanej frazy „od początku”, teraz dane są wyszukiwane po dowolnym fragmencie tekstu.
 5. Możliwość wydrukowania karty przyjęcia powtórnie w panelu Zlecenia. Służy do tego przycisk Drukuj.
 6. Na wydruku zlecenia na samym dole dołożono imię i nazwisko osoby przyjmującej zlecenie.

W celach serwisowych można użyć różnych narzędzi do przeglądania, analizy czy zmian w bazie danych użytej w programie. Oczywiście najbardziej oczywistym jest Microsoft Access z pakietu Office ale po pierwsze jest to narzędzie płatne (i to całkiem drogie) a poza tym wydaje się zbyt dużym dla tak prostej bazy.

Polecam do tych celów dwa bardzo proste programy, których sam używam:

 1. MDBPlus, bezinstalacyjny manager baz danych access z pracą na tabelach w zakładkach (jakw  przeglądarce internetowej.
 2. MSAQuery, jeszcze prostsze narzędzie do pracy z bazami danych.