Panel sterowniczy
Panel sterowniczy

Cafe Serwer – to prosta aplikacja mojego autorstwa służąca do sprzedaży czasu pracy komputerów w kawiarence internetowej (Internet Cafe). Darmowa wersja aplikacji służy do zarządzania 10 stanowiskami komputerowymi. Program działa pod kontrolą systemu Windows XP.

Cafe Serwer – zarządzanie kawiarenką internetową

Oprogramowanie Internet Cafe służy do zarządzania komputerami wykorzystywanymi w kawiarence internetowej. Składa się z dwóch elementów:

 • Cafe serwer, instalowany na komputerze obsługi kawiarenki,
 • Cafe klient, instalowany na każdym z komputerów wykorzystywanych przez klientów kawiarenki.

Instalacja

Programy są na tyle proste że nie posiadają instalatora. Wystarczy tylko przekopiować pliki do odpowiednich folderów.

 • Cafe serwer. Folder „serwer” tego programu powinien znajdować się w głównym drzewie dysku C,
 • Cafe klient. Folder „klient” powinien znajdować się w folderze windows/system32,
 • w archiwum dodatki znajduje się plik psshutdown.exe oraz biblioteka pdh.dll, powinny one znajdować się w folderze windows/system32 (gdyby któryś z plików już znajdował się w tym folderze nie musimy go zastępować). Po przekopiowaniu tych dwóch plików należy uruchomić plik psshutdown.exe i zaakceptować licencję),
 • w folderze z dodatkami znajduje się wpis do rejestru blokujący „managera zadań” co ma istotny wpływ na to, żeby utrudnić wyłączenie programu „klient”. Po pełnym skonfigurowaniu stanowisk należy uruchomić wpis „wyłącz managera”,
 • należy uruchomić usługę „posłaniec” na komputerze serwerowym oraz klientach. Usługą tą przekazywane są prośby klientów o dodatkowy czas (przycisk na panelu klienta),
 • stanowisko serwerowe wymaga zainstalowania BDE (Borland Database Engine – do pobrania w internecie),
 • aby działało automatyczne wyłączanie oraz resetowanie komputerów klientów w Windows XP Pro należy:
  • na komputerach klientów wyłączyć proste udostępnianie folderów,
  • udostępnić dysk C administracyjnie (przed nazwą udostępnienia pojawia się znak $ (dolar)).

Programy posiadają pliki *.ini z ustawieniami.

Konfiguracja pliku ini klienta:

[klient]
nazwa=stanowisko01 // nazwa komputera wyświetlana w prośbie o dodatkowy czas,
[Socket]
Port=35301 // stanowiska łączą się z serwerem na portach od 35301 (stanowisko 1), 35302 (stanowisko 2) itd. do 35310, proszę pamiętać o odblokowaniu portów na zaporze,
Host=serwer // nazwa sieciowa komputera będącego serwerem w kawiarence,
[inne]
przes=50 // przesunięcie w pikselach okienka programu od prawego górnego rogu w lewą stronę,
offset=10

 

Konfiguracja pliku ini serwera:

[Koszt]
koszt_1=0 // wartość w zł transakcji za czas_1,
koszt_2=1,5 // wartość w zł transakcji za czas_2,
koszt_3=3 // wartość w zł transakcji za czas_3,
koszt_4=5 // wartość w zł transakcji za czas_4,
koszt_5=8 // wartość w zł transakcji za czas_5,
[czas]
czas_1=00:05:00 // czas w minutach za transakcję o kosztach koszt_1,
czas_2=00:15:00 // czas w minutach za transakcję o kosztach koszt_2,
czas_3=00:30:00 // czas w minutach za transakcję o kosztach koszt_3,
czas_4=01:00:00 // czas w minutach za transakcję o kosztach koszt_4,
czas_5=02:00:00 // czas w minutach za transakcję o kosztach koszt_5,
[nazwa]
nazwa_1=5 min. TECH // nazwa transakcji koszt_1 w oknie sprzedaży czasu,
nazwa_2=15 min. // nazwa transakcji koszt_2 w oknie sprzedaży czasu,
nazwa_3=30 min. // nazwa transakcji koszt_3 w oknie sprzedaży czasu,
nazwa_4=1 godz. // nazwa transakcji koszt_4 w oknie sprzedaży czasu,
nazwa_5=2 godz. // nazwa transakcji koszt_5 w oknie sprzedaży czasu,
[komendy]
k01_1=-r -c -u nazwa_administratora -p hasło_administratora \\sieciowa_nazwa_komputera
k01_2=-k -c -u nazwa_administratora -p hasło_administratora \\sieciowa_nazwa_komputera
k02_1=-r -c -u nazwa_administratora -p hasło_administratora \\sieciowa_nazwa_komputera
k02_2=-k -c -u nazwa_administratora -p hasło_administratora \\sieciowa_nazwa_komputera
k03_1=-r -c -u nazwa_administratora -p hasło_administratora \\sieciowa_nazwa_komputera
k03_2=-k -c -u nazwa_administratora -p hasło_administratora \\sieciowa_nazwa_komputera
k04_1=-r -c -u nazwa_administratora -p hasło_administratora \\sieciowa_nazwa_komputera
k04_2=-k -c -u nazwa_administratora -p hasło_administratora \\sieciowa_nazwa_komputera
k05_1=-r -c -u nazwa_administratora -p hasło_administratora \\sieciowa_nazwa_komputera
k05_2=-k -c -u nazwa_administratora -p hasło_administratora \\sieciowa_nazwa_komputera
k06_1=-r -c -u nazwa_administratora -p hasło_administratora \\sieciowa_nazwa_komputera
k06_2=-k -c -u nazwa_administratora -p hasło_administratora \\sieciowa_nazwa_komputera
k07_1=-r -c -u nazwa_administratora -p hasło_administratora \\sieciowa_nazwa_komputera
k07_2=-k -c -u nazwa_administratora -p hasło_administratora \\sieciowa_nazwa_komputera
k08_1=-r -c -u nazwa_administratora -p hasło_administratora \\sieciowa_nazwa_komputera
k08_2=-k -c -u nazwa_administratora -p hasło_administratora \\sieciowa_nazwa_komputera
k09_1=-r -c -u nazwa_administratora -p hasło_administratora \\sieciowa_nazwa_komputera
k09_2=-k -c -u nazwa_administratora -p hasło_administratora \\sieciowa_nazwa_komputera
k010_1=-r -c -u nazwa_administratora -p hasło_administratora \\sieciowa_nazwa_komputera
k010_2=-k -c -u nazwa_administratora -p hasło_administratora \\sieciowa_nazwa_komputera
kxx_1=-r // parametry do zdalnego zresetowania stanowiska
kxx_2=-k // parametry do zdalnego wyłączenia stanowiska

 

Program jest w fazie rozwojowej, nie wszystkie funkcję działają lub nie działają poprawnie. Poprawki nanoszone są sukcesywnie.

Licencja: oprogramowanie jest darmowe. Dopuszczalne jest powielanie programu pod warunkiem umieszczenia informacji o jego źródle.

 

Pliki do pobrania: