You are currently viewing KC-Analizy

KC-Analizy

 • Post author:
 • Post category:KC-Market

Program dla sklepów detalicznych oraz działów handlowych przeznaczony do współpracy z programem KC-Firma. Generuje raporty rozliczające sklep (towary, opakowania zwrotne, gotówka, sprzedaż i zwroty z kas). Raportuje pracę sklepu (analizy sprzedaży, analizy zapasów, analizy koszyka, analizy pracy kas i kasjerów, rotacje, towary zalegające itp.). Raportowanie na podstawie zaawansowanej klasyfikacji towarów. Eksport danych do Word i Excel. Wersja sieciowa.Funkcje realizowane przez program KC-Analizy

 • Rozliczenie księgowe sklepu
 • Analizy sprzedaży
 • Analizy zakupów i zapasów
 • Analizy pracy kas i kasjerów
 • Zaawansowane analizy koszyka zakupowego

Rozliczenie księgowe sklepu

 • Raport salda towarów (sekcja obciążenia – wszystkie typy dowodów, sekcja sprzedaży i zwrotów z kas, sumaryczne rozliczenie salda, wycena w cenach zakupu, cenach detalicznych,
 • VAT, marża, konfrontacja dostaw zewnętrznych)
 • Raport salda opakowań (sekcja obciążenia – wszystkie typy dowodów, sekcja sprzedaży i skupu z kas, sumaryczne rozliczenie salda)
 • Raport kasowy sklepu (utargi z kas, sprzedaż opakowań, wpłaty do banku, zw roty detaliczne, skup opakowań, zakupy gotówkowe, niegotówkowe formy sprzedaży)
 • Rejestr sprzedaży wg raportów fiskalnych z kas
 • Rejestr zwrotów detalicznych
 • Zestawienie wpłat i wypłat za opakowanie zwrotne

Analizy sprzedaży

 • Szczegółowy raport o sprzedaży towarów. Sprzedaż w okresie, koszt zakupu, marża (%, kwota), wiele kryteriów oceny wyniku, możliwość wybrania towarów najlepszych lub najgorszych
 • Raport „Towary wiodące w grupach”. Informacja o sprzedaży towarów z poszczególnych grup. Sprzedaż w okresie, koszt zakupu, marża (%, kwota), wiele kryteriów oceny wyniku, możliwość wybrania towarów najlepszych lub najgorszych
 • Raport „Struktura sprzedaży”. Raport pokazuje alokację sprzedaży w takich kategoriach jak dni, tygodnie, miesiące, kwartały, grupy towarowe, kasy. Wynik zawiera sprzedaż, koszt zakupu, marżę oraz odniesienie do całości (struktura). Dostępne wykresy
 • Raport „Rotacja towarów”. Szczegółowa informacja o rotacji poszczególnych towarów (wskaźnik rotacji w dniach lub w razach). Wynik może oceniać kondycję zapasu lub wielkość dostaw. Możliwość wybrania towarów najlepiej lub najgorzej rotujących
 • Raport „Struktura rotacji”. Informacja o rotacji w kategoriach ogólnych (grupy towarowe, stawki VAT, SWW). Możliwość wybrania kategorii najlepiej lub najgorzej rotujących.
 • Dostępne wykresy

Analizy zakupów i zapasów

 • Raport „Struktura zakupów”. Raport pokazuje alokację zakupów w takich kategoriach jak grupy towarowe, dostawcy, stawki VAT, SWW. Wiele kryteriów oceny wyniku. Możliwość wyboru wyników najlepszych lub najgorszych. Dostępne wykresy
 • Raport „Struktura zapasów”. Raport pokazuje alokację zapasów w takich kategoriach jak grupy towarowe, dostawcy, stawki VAT, SWW. Wiele kryteriów oceny wyniku. Możliwość wyboru wyników najlepszych lub najgorszych. Dostępne wykresy
 • Raport „Towary zalegające”. Raport pokazuje towary kupione we wskazanym okresie i będące nadal na stanie. Możliwość określenia kryteriów: grupa towarowa, dostawca, klasyfikacja. Wynik zawiera takie informacje jak: ilość, cena zakupu, data i numer faktury zakupu, dostawca. Doskonale nadaje się do rozliczenia sprzedaży komisowej
 • Raport „Towary nie sprzedane od remanentu”. Raport pokazuje towary pozostające na stanie od ostatniego remanentu

Analizy pracy kas i kasjerów

 • „Raport godzinowy wg kas”. Wyniki pracy kas w układzie godzinowym. Możliwość obserwacji obrotu, ilości koszyków, ilości pozycji towarowych oraz marży procentowo i kwotowo
 • „Raport o kasjerach”. Badanie efektywności pracy kasjerów. Możliwość obserwacji obrotu, ilości koszyków, ilości pozycji towarowych

Zaawansowane analizy koszyka zakupowego (badanie charakterystyki sklepu oraz zachowań klientów, badanie skuteczności promocji itp.)

 • Raport „Analiza koszyka – przegląd”. Podstawowe informacje statystyczne o transakcjach we wskazanym okresie. Ilość koszyków, ilość pozycji, obrót, marża. Udział wyników dnia w stosunku do całego okresu (struktura)
 • Raport „Analiza koszyka – statystyka”. Raport podaje statystyczny opis koszyka na podstawie zaawansowanych zapytań. Możliwe parametry to: zakres dat, godziny, kasy, zakres kwot koszyka, zakres ilości pozycji, zakres kwoty marży, zawartość (wskazany towar, wskazana grupa)
 • Raport „Analiza koszyka – zawartość”. Raport podaje statystyczną zawartość koszyka (rozkład w grupach towarowych) na postawie zaawansowanych zapytań. Możliwe parametry to: zakres dat, godziny, kasy, zakres kwot koszyka, zakres ilości pozycji, zakres kwoty marży, zawartość