manager kasAplikacja pozwalająca na edycję, dodawanie i usuwanie kasjerów w oprogramowaniu KC-Pos firmy Kucharscy S.C.

Oprogramowanie KC-Pos jest jednym ze składników pakietu KC-Market. Aplikacja ta jest komputerowym stanowiskiem sprzedaży POS (Point-Of-Sale). Możliwości programu są duże, niestety system nie przewiduje konfiguracji za pomocą aplikacji zarządzającej (Back-Office) konfiguracji kasjerów.

W systemach sprzedaży wielo kasowych rozwiązanie zastosowane przez producenta, czyli konfiguracja na każdym stanowisku kasowym wszystkich kasjerów jest bardzo niewygodna. Zmiana kasjera, dopisanie nowego użytkownika lub zmiana praw dostępu powodowała konieczność ręcznego edytowania tych danych na każdej z kas.

Rozwiązanie zastosowane przez naszą aplikację powoduje programowanie wszystkich kas jednocześnie w sposób bardzo szybki.

Sposób dodawania, edytowania i usuwania kasjerów oraz ich praw dostępu został dla ułatwienia obsługi zaczerpnięty z oryginalnego KC-Pos-a.

Instalacja aplikacji:

Aplikację instalujemy przez uruchomienie pliku setup.exe.

Program instaluje się w folderze kasa na dysku C. W czasie instalacji programu instalator dodatkowo zainstaluje silnik bazy danych BDE (Borland Database Engine) oraz ustawi systemowe źródło danych ODBC o nazwie kasa wskazujące plik bazodanowy c:\kasa\kasa.dan.

Po zakończeniu instalacji program jest gotowy do pracy. W tym momencie można już konfigurować kasjerów i ich prawa dostępu.

Aby system poprawnie programował kasy należy go skonfigurować. Należy wykonać następujące czynności:

 • mapowanie folderów z pełnym dostępem do plików kasa.dan na komputerach kasowych (zazwyczaj instalacja systemu polega na pełnym udostępnieniu folderów KC-Pos na tych komputerach),
 • gdy mamy zmapowane już foldery należy ustawić źródła danych ODBC,
 • w panelu sterowania uruchamiamy aplet „Narzędzia administracyjne” a w nim „Źródła danych (ODBC)”,
 • przechodzimy na zakładkę DNS użytkownika (powinno być widoczne jedno źródło o nazwie „kasa”),
 • klikamy „Dodaj…”
 • wybieramy sterownik „Driver do Microsoft Access (*.mdb)” i na dole przycisk „Zakończ”,
 • pojawia się formularz „ODBC – ustawienia dla programu Microsoft Access” w którym wpisujemy nazwę źródła danych (dla kasy 1 wpiszmy kasa01, dla kasy 2 kasa02 itd.),
 • po wpisaniu nazwy klikamy w ramce Baza danych klawisz „Wybierz…”,
 • wybieramy zmapowany dysk odpowiedniej kasy z plikiem kasa.dan, aby go zaznaczyć należy w dolnym lewym wyborze zmienić „Baza danych programu ..” na „Wszystkie pliki (*.*)”. Teraz pojawi się nasz plik kasa.dan. Zaznaczamy go i klikamy OK,
 • dla potwierdzenia konfiguracji klikamy jeszcze raz OK i mamy dodane pierwsze źródło danych,
 • powtarzamy te czynności dla wszystkich kas.

Uruchamiamy managera kas. W pierwszej kolejności należy określić ile kas posiadamy w systemie i do jakich źródeł są podłączone.

Aby to ustawić należy w menu wybrać „Konfiguracje/Ustawienia kas”. Wybieramy myszką ilość kas (od 0 do 10), dla większej ilości kas posiadamy oprogramowanie w wersji komercyjnej. Następnie potwierdzamy wybór klawiszem „Zatwierdź”. Ponownie wybieramy w menu „Konfiguracje/Ustawienia kas”. Mamy już aktywne pola wyboru dla ilości kas które ustawiliśmy przed chwilą. Dla każdej z kas wybieramy z rozwijanej listy odpowiednie źródło danych (nie należy wybierać źródła które nie jest przypisane do pliku kasa.dan). Poprawne wybranie odpowiednich ustawień potwierdzamy klawiszem „Zatwierdź”. Do zatwierdzenia wszystkich ustawień należy uruchomić ponownie program.

Edycja, dopisywanie, usuwanie kasjerów oraz nadawanie im praw dokonujemy na zakładce Użytkownicy”.

Zakładka Programowanie służy do zapisania zmienionych danych w kasach (zawsze wpisywane są kompletne dane). Możemy zaktualizować tylko wybrana kasę przyciskiem „Aktualizuj” przy danej kasie lub zaktualizować wszystkie dostępne kasy przyciskiem „Aktualizuj wszystkie”.

UWAGA:

Oprogramowanie KC-Pos wymaga pełnego dostępu do bazy danych w momencie startu aplikacji. Pozostawienie uruchomionego „Managera kas” spowoduje niemożliwość uruchomienia programu kasowego. Zalecamy używanie „Managera kas” w trakcie działania programów kasowych lub po zakończeniu pracy sklepu. Działanie aplikacji jest niewidoczne dla programów kasowych, zmiany następują natychmiast.

Program do pobrania

Silnik bazy danych BDE