Ustawa podnosząca stawki podatku VAT została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Rząd ogłosił przedsiębiorcom niezwykle ważną dla nich zmianę prawa zaledwie 11 dni przed jej wejściem w życie.

 

„Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej” została opublikowana jako pozycja 1578 w 238 numerze Dziennika Ustaw, noszącym datę 17 grudnia 2010 roku.

 

Zgodnie z jej przepisami od 1 stycznia 2011 roku stawki podatku od towarów i usług wzrosną o 1 punkt procentowy.

 

Przedsiębiorcy muszą w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia przeprogramować swoje kasy oraz drukarki fiskalne. Z dotychczasowym poziomem podatku VAT do końca I kwartału będzie można jeszcze sprzedawać prasę i książki wydrukowane wraz z ceną przed podwyżką stawek. To oznacza, że w przejściowym okresie istnieć będzie aż 7 stawek VAT. Najniższa to 0 proc., najwyższa – 23 proc.

 

Podwyższone stawki formalnie wprowadzone zostały na dwa lata – do końca grudnia 2013 r. Jednak w Sejmie już jest ustawa, przewidująca kolejne podwyżki – aż do 25 proc. – na wypadek gdyby sytuacja finansów publicznych pogorszyła się i dług publiczny przekroczył próg 55 proc. PKB.

 

Firma nasza jest dystrybutorem urządzeń fiskalnych firmy Posnet. Oto informacje dla użytkowników:

 

Zmiany stawek VAT w kasach fiskalnych POSNET

 

Informacje dla podatników

 

Zgodnie z projektem zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, od stycznia 2011 roku wprowadzone zostaną nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie stawki 22%, 7%, 3% i 0% zastąpione zostaną stawkami 23%, 8%, 5% i 0%. W związku z tym faktem, każdy podatnik rejestrujący swoją sprzedaż na urządzeniu fiskalnym odpowiedzialny jest za wprowadzenie stosownych zmian w konfiguracji użytkowanych przez siebie urządzeń.

 

W związku z powyższym dla podatników korzystających z urządzeń POSNET przygotowaliśmy kilka informacji dotyczących planowanych zmian:

◾Urządzenia fiskalne POSNET są w pełni przygotowane do wprowadzenia nowych stawek podatkowych lub zamiany starych stawek na nowe,

◾Zgodnie z obowiązującym prawem (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania, Dz. U. nr 212, poz. 1338) zmiany tego typu mogą być wykonane przez podatnika, a opis tego typu czynności zamieszczony jest w dostarczonej wraz z urządzeniem instrukcji obsługi,

◾Zwrócić należy jednak uwagę, iż wspomniane zmiany nowych stawek podatkowych lub zamiany starych stawek na nowe niosą za sobą szereg czynności, których złożoność zależy od rodzaju i modelu urządzenia oraz objętości bazy towarowej i nie zawsze jest procesem szybkim i prostym. Ponadto zapis do modułu z błędną datą, może oznaczać konieczność wymiany modułu fiskalnego na koszt użytkownika!

◾W związku z powyższym zalecany jest w pierwszej kolejności kontakt z Autoryzowanym Dealerem POSNET odpowiedzialnym za serwis danego urządzenia, który pomoże określić zakres i złożoność prac niezbędnych do dostosowania sprzętu do nowych przepisów prawnych, a tym samym podjąć decyzję o samodzielnym wprowadzeniu zmian lub skorzystaniu z usługi serwisowej

◾Ponadto, wszystkim podatnikom zdecydowanym na wprowadzenie zmian przez serwisantów sugerujemy umówienie wizyty z odpowiednim wyprzedzeniem. Zapewni to wprowadzenie odpowiednich zmian w najbardziej optymalnym terminie i pozwoli wyeliminować ryzyko na jakie narazić może się podatnik w związku z nieprawidłowym sposobem rozliczeń podatku

 

Wszelkie pytania związane z kwestią nowych uregulowań prawnych prosimy kierować telefonicznie pod numer 0 800 120 322 lub pisemnie na adres e-mail: stawki_vat@posnet.com.pl

 

Wszystkim użytkownikom urządzeń fiskalnych POSNET służymy poradą.

 

Kasy fiskalne wymagają w zasadzie tylko zmiany stawek podatkowych. Jest to czynność bardzo prosta (po zapoznaniu się z instrukcją obsługi) i szybka. Dużo gorsza sytuacja jest w przypadku posiadanego oprogramowania.

 

Najważniejszą sprawą jest posiadanie aktualnych wersji aktualnie sprzedawanych programów. W 99% przypadków nie będzie łatwej możliwości (lub w ogóle takiej nie będzie) zmiany stawek VAT.

 

Firma nasza sprzedaje oraz serwisuje oprogramowanie:

◾Gastro (SZEF, POS, Chart) – firmy Softech. Oprogramowanie w aktualnych wersjach jest przygotowane na nowe stawki VAT.

◾KC-Market – firmy Kucharscy. Oprogramowanie w aktualnych wersjach (2.99) jest przygotowane na nowe stawki VAT.

◾Symfonia – firmy Sage. Nowe wersje (2011) są przygotowane na nowe stawki VAT.

 

Wszystkie aktualizacje oprogramowania dla użytkowników bez prawa do aktualizacji są płatne. Prosimy o wcześniejsze aktualizacje ponieważ proces zmiany wersji, konwersji baz danych i inne czynniki które mogą wystąpić w trakcie aktualizacji ze starszych wersji jest długotrwały. Dochodzi jeszcze sprawa stawek podatku VAT towarów w przyszłym roku. Nie jest to prosta czynność matematyczna, czyli podniesienie o 1% ale występują spore i niejasne różnice od tej reguły.

 

W oprogramowaniu firmy KC-Firma mamy możliwość już dzisiaj ustalenia stawek podatku VAT towaru jaki będzie obowiązywał w przyszłym roku. W oprogramowaniu Gastro oraz Symfonia zmiana stawki VAT towaru musi być wykonana samodzielnie.