Słownik pojęć fiskalnych

Nomenklatura i nazewnictwo w przypadku pojęć fiskalnych może wydać się niejasna początkującym użytkownikom. Poniższy słowniczek pozwoli zapoznać się z tymi pojęciami:

 • Kasa rejestrująca:
  Urządzenie elektroniczne ewidencjonujące i rejestrujące w module fiskalnym sprzedaż każdego towaru lub usługi.
 • PTU (ang. VAT)
  Podatek od Towarów i Usług. W urządzeniach fiskalnych stawki podatkowe są definiowane i zapisywane do pamięci fiskalnej po raz pierwszy podczas fiskalizacji urządzenia i mogą być zmieniane w trakcie użytkowania kasy (maksimum 30 razy).
 • Fiskalizacja
  Jest to proces nieodwracalny, polegający na przełączeniu kasy z trybu niefiskalnego w tryb fiskalny. W procesie tym przedstawiciel autoryzowanego serwisu kasy wprowadza do jej pamięci dostarczone przez użytkownika następujące dane:

  • stawki PTU
  • nagłówek kasy (nazwę i adres siedziby firmy , miejsce instalacji kasy)
  • NIP
 • Raport dobowy
  Raport dobowy jest podstawowym fiskalnym raportem rozliczeniowym, który należy wykonywać codziennie po zakończeniu sprzedaży. W raporcie dobowym zawarte są informacje będące podstawą do rozliczenia podatkowego.
 • Raport okresowy
  Raport okresowy umożliwia odczyt informacji zapisanych w pamięci fiskalnej w danym przedziale czasu. Specjalna forma tego raportu – fiskalny raport okresowy miesięczny – zawiera wszystkie raporty dobowe zapisane w pamięci fiskalnej w danym miesiącu oraz podsumowanie tych raportów.
 • Obrót
  Obrót to suma brutto paragonów (niezależnie od rodzaju form płatności. Opakowania zwrotne nie są wliczane do obrotu).
 • Utarg
  Utarg to suma brutto paragonów fiskalnych (obrót) płaconych gotówką i kwot wynikających z obrotu opakowaniami zwrotnymi (przyjęcia i zwroty).
 • Stan kasy
  Stan kasy to ilość gotówki w kasie, która wynika ze sprzedaży gotówkowej, przyjęć i zwrotów opakowań zwrotnych rozliczanych gotówką oraz wpłat i wypłat z kasy.
 • Totalizery
  Totalizery – Wewnętrzne liczniki kasy, w których przechowywane są informacje o sprzedaży w poszczególnych stawkach podatkowych (A…G), liczbie wystawionych paragonów, liczbie i kwocie anulowanych paragonów itp. Totalizery są zerowane po wykonaniu raportu dobowego.
 • Numer ewidencyjny kasy
  Numer ewidencyjny kasy to numer nadawany przez właściwy Urząd Skarbowy. Powinien być naniesiony na kasę w sposób trwały oraz odnotowany w książce kasy.
 • Numer unikatowy kasy
  Numer unikatowy kasy – numer nadawany przez producenta, wpisany do pamięci fiskalnej w trakcie ufiskalnienia.
 • Pamięć fiskalna
  Pamięć fiskalna jest to urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych dopuszczonych programem pracy kasy, bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia.
 • Paragon fiskalny
  Jest to dokument fiskalny, wydrukowany dla nabywcy przez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży.
 • Wydruk niefiskalny
  Jest to każdy, niezawierający transakcji sprzedaży dokument wydrukowany przez urządzenie fiskalne przed jego fiskalizacją oraz każdy inny dokument niezawierający transakcji sprzedaży, dopuszczony programem pracy urządzenia do druku, poza paragonem fiskalnym, fakturą VAT i raportami fiskalnymi.
 • Homologacja
  Homologacja to decyzja dopuszczająca do obrotu urządzenie fiskalne. Wydaje ją Prezes Głównego Urzędu Miar. Do 1 września 2001 roku, decyzje wydawane były przez Ministra Finansów.