Program SpotGT służy do automatycznego pobierania cen hurtowych paliw ze strony Hurtowe ceny
paliw PKN ORLEN | ORLEN
 oraz ich aktualizacji w programie Subiekt GT według założonych reguł.

Pobierz program SpotGT

Wymagania:

Komputer z systemem Windows 7 lub nowszym, zainstalowany system Subiekt GT z aktywną Sferą, dostęp do Internetu.

Główna funkcjonalność programu:

Program pobiera o określonej godzinie (najlepiej kilka minut po północy) hurtowe ceny paliw jakie publikuje Orlen na dany dzień. Na podstawie tych cen program oblicza ceny w Poziomach cenowych w Subiekcie. Te ceny są przypisane do konkretnych klientów i wykorzystywane do wystawiania
dokumentów.

Subiekt posiada 10 poziomów cenowych. Standardowo pierwszy poziom jest wykorzystywany jako cena detaliczna. Zostaje 9 poziomów do indywidualnego wykorzystania.

Dodatkowa funkcjonalność:

Umowy z flotami paliwowymi zawierają poza paliwami także specjalne ceny na inne produkty, jak: LPG czy Adblue. W tych przypadkach sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia rabatu na te produkty według ustalonych w umowie zasad. Program pozwala na indywidualne określenie jakim rabatom podlegają te produkty (wartościowym lub procentowym) oraz aktualizuje automatycznie ceny w
Subiekcie co określony w konfiguracji czas.

Funkcjonalność poboczna:

Jeśli klient jest przypisany do konkretnego poziomu cenowego to w trakcie wystawiania dokumentu wszystkie towary i usługi mają przypisaną cenę właśnie z tego poziomu cenowego. Dlatego należy zadbać poza aktualizacją cen paliw jeszcze o aktualizację cen reszty towarów. Program wykonuje taką
aktualizację co określony czas.

Instalacja:

Programu nie trzeba instalować. Wystarczy umieścić wszystkie niezbędne pliki w utworzonym do tego folderze. Wskazane jest aby pełna ścieżka do folderu nie posiadała spacji. Najlepszym miejscem na umieszczenie plików jest folder na dysku C o nazwie SpotGT. Ze względu na szybkość aktualizacji cen
w bazie danych wskazane jest aby program był uruchamiany na komputerze na którym fizycznie znajduje się baza danych. W folderze programu powinny znaleźć się następujące pliki:

Po pierwszym uruchomieniu programu dodatkowo pojawi się folder Log oraz plik SpotGTForm.ini w którym są zapisywane położenia okien.

Główne okno programu:

Program składa się z kilku obszarów. Na górze znajduje się menu:

W menu Program jest tylko jedna opcja: Zakończenie programu.

W menu Dane jest także jedna opcja, dostęp do danych archiwalnych:

W menu Konfiguracja znajduje się kilka opcji:

Ustawienia:

W tym oknie jest kilka opcji do ustawienia, które zapewnią prawidłową pracę programu.

Na początek należy ustawić ścieżkę do bazy spotgt.mdb. Następnie należy ustawić pełną konfigurację do połączenia z Subiektem. Dodatkowo można ustawić kilka parametrów które nie są niezbędne ale pomogą w użytkowaniu programu, jak np. maksymalną wartość rabatu kwotowego i procentowego.

Innym parametrem do ustawienia jest czas o której będzie odbywała się aktualizacja danych z Orlenem.

Uwaga!

Sugeruję aby czas ten nie „zazębiał” się z czasem aktualizacji cen z cenami detalicznymi. Czyli np. jeśli
ustawiony jest czas aktualizacji cen „o 10 minucie” to wskazane jest aby nie aktualizować danych z Orlenem o 00:10, 00:20 itp. Lepszą opcją będzie wtedy ustawienie aktualizacji danych na 00:05 (jak na przykładzie powyżej).

Uwaga!

Program po uruchomieniu sprawdza prawidłowość konfiguracji. W przypadku nieprawidłowego ustawienia połączeń program wyświetli listę błędów w konfiguracji:

I zamiast okna głównego aplikacji wyświetli od razu okno konfiguracyjne. Po ustawieniu prawidłowej konfiguracji i jej zapisaniu nastąpi restart programu.

Uwaga!

W zależności od szybkości komputera może pojawić się informacja że program jest już uruchomiony.
Przyczyna takiego komunikatu jest taka że, poprzednia instancja programu jeszcze się nie zakończyła a nowa już chce się uruchomić. Wystarczy odczekać sekundę i jeszcze raz uruchomić program.

Uwaga!

Jeśli dane do połączenia z serwerem SQL są nieprawidłowo ustawione to na pojawienie się okna
informacyjnego trzeba chwilę poczekać (kilkanaście sekund).

Uwaga!

Na dole okna głównego znajdują się przyciski sterujące:

którymi można wywołać funkcję jakie standardowo program wykonuje co ustawiony czas. Przyciski te nie są standardowo widoczne. Aby je zobaczyć należy włączyć odpowiednią funkcjonalność w Ustawieniach:

Lista towarów:

Po ustawieniu prawidłowej konfiguracji należy ustawić listę towarów które będą automatycznie aktualizowane na podstawie cen Orlen lub cen z Subiekta.

Nowy towar dodajemy klikając w „Nowy

Podajemy dokładny symbol towaru z Subiekta, np. LPG. Aby można było dodać nowy towar należy w pierwszej kolejności nacisnąć na „sprawdź”.

Program sprawdzi czy towar znajduje się w Subiekcie, czy nie jest już używany w programie SpotGT i czy można go dodać:

Jeśli wszystkie warunki są spełnione, aktywny będzie przycisk „Dodaj” którym można dopisać nowy towar. Istnieje także możliwość edycji już dodanego towaru. Wystarczy zaznaczyć odpowiedni towar i nacisnąć „Edytuj”. Pojawi się okno podobne do poprzedniego:

W oknie tym możemy poprawić nazwę towaru i/lub wyłączyć lub włączyć jego aktywność. Przed zapisaniem zmian należy najpierw sprawdzić dane. Okno „Lista towarów” posiada menu podręczne:


Uwaga!

W trakcie otwierania okna „Lista towarów” automatycznie wszystkie towary są sprawdzane w Subiekcie za pomocą Sfery. Towary z którymi jest jakikolwiek problem (błędna nazwa, usunięcie z
Subiekta itp.) są ustawiane jako nieaktywne.

Znacznik „Towar Aktywny” ustawiony na Tak oznacza że towar jest brany pod uwagę w czasie aktualizacji danych oraz synchronizowany z Subiektem. Towary oznaczone jako nieaktywne nie
są brane pod uwagę!

Mapowanie:

W oknie tym następuje podstawowa konfiguracja polityki cenowej dla wybranego Poziomu Cenowego oraz towarów. Na początek należy wybrać „Poziom cenowy z Subiekta”. Na liście będą wszystkie skonfigurowane poziomy, np.:

Cen detalicznych raczej nie będziemy zmieniać automatycznie (chociaż oczywiście można). Dla przykładu wybierzmy pozycję 2 czyli w tym przypadku UTA:

Pojawi się lista wszystkich towarów oraz ich dane szczegółowe. Aby zmienić ustawienia wybranego towaru należy kliknąć w „Edytuj”. W nowym oknie:

W pierwszej kolejności należy wybrać czy towar będzie miał aktualizowaną cenę na podstawie cen spot Orlen, czy też na podstawie cen detalicznych z Subiekta, czy też będzie tylko pomijany w automatycznej synchronizacji cen.

Jeśli towar jest aktualizowany na podstawie cen spot Orlen to:


należy wybrać odpowiedni towar z listy Orlenu kompatybilny z naszym. Po wybraniu wyświetli się jego aktualna cena Spot za metr sześcienny i litr.

Następnie będzie możliwość ustawienia następnych parametrów.

Na początek:

  • typ rabatu: kwotowy lub procentowy,
  • wielkość rabatu (w złotych lub procentach). W tym momencie pilnowane są limity które ustawiliśmy w Ustawieniach.

Uwaga:

Aby udzielić rabatu należy w polu „Wartość rabatu” wpisać liczbę ujemną, w przeciwnym przypadku nie
będzie to rabat tylko narzut, czyli cena wzrośnie (co jest także przydatne).

W trakcie wpisywania rabatu automatycznie wyliczana jest nowa cena netto oraz brutto (program pobiera stawkę VAT aktualnego towaru z Subiekta).

Ostatnim ustawieniem jest czy towar jest aktywny.

Uwaga!

W przyszłości, gdy stawki VAT wrócą na swoje miejsce wskazane jest poprawienie konfiguracji wszystkich towarów. Jednak brak reakcji ze strony użytkownika nie spowoduje że ceny będą błędne. Program aktualizuje tylko cenę netto w Subiekcie, reszta wyliczana jest przez Sferę.

Uwaga!

Nie ma przeszkód żeby do kilku
towarów w Subiekcie przypisać jeden z listy Orlen. Np. można do towaru ON (olej
napędowy) oraz do towaru ON B0 (olej napędowy bez bio dodatków) przypisać ten
sam ONEkodiesel. Oczywiście każdy z tych olejów może mieć inną politykę cenową.

Jeśli towar jest aktualizowany na podstawie cen z Subiekta to:

Po pierwsze, nie mamy możliwości wyboru towaru z listy Orlen co jest oczywiste.

Po drugie, widzimy aktualną cenę detaliczną w Subiekcie aby łatwiej było określić politykę cenową. Reszta parametrów jest podobna jak poprzednio.

Jeśli towar ma pomijaną synchronizację cen między poziomami:

W tym przypadku, jest do ustawienia tylko jeden parametr – Towar Aktywny.

Taki tryb pracy pozwala na ustawienie indywidualnej ceny dla towaru która nie będzie automatycznie synchronizowana z ceną detaliczną.

Licencja:

Program wymaga do pracy pliku z licencją. Licencja generowana jest dla konkretnego klienta w której najważniejszy jest numer NIP (musi być taki sam jak w Subiekcie).

Otrzymany plik z licencją należy umieścić w folderze programu.