You are currently viewing Sprzedaż i Zarządzanie Relacjami z Klientem: Handel

Sprzedaż i Zarządzanie Relacjami z Klientem: Handel

Handel jest modułem pozwalającym na kompleksową obsługę obrotu towarowego. Elementami procesu są m.in. zakupy, gospodarka magazynowa, fakturowanie. Na każdym etapie procesu, począwszy od zamówienia obcego do wydania – system wyposażony jest w zestaw różnorodnych raportów i analiz wspomagających podejmowanie decyzji przez użytkownika. Sprawne mechanizmy i automatyzacja standardowych czynności pozwalają szybko przejść przez wszystkie etapy związane z obsługą sprzedaży: rejestrację zamówienia, rezerwację, kompletację zamówienia, wydanie towaru, wystawienie faktury, przyjęcie zapłaty, rozliczenie transakcji oraz ewentualnie wygenerowanie zamówienia własnego.

Rozwiązanie jest elastyczne i łatwo adaptowalne do różnych profili działalności przedsiębiorstwa.

Moduł wspiera realizację przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii w obszarze sprzedaży. System cenników i rabatów ułatwia prowadzenie elastycznej polityki cenowej. Moduł pozwala również realizować proces wytwarzania produktów w oparciu o zlecenie produkcyjne i receptury. Obsługa procesu produkcyjnego jest elastyczna oraz umożliwia zabezpieczenie ciągłości produkcji i kontrolę stanów materiałowych. W obszarze zaopatrzenia zapewnia kompleksową obsługę zakupów, wspomaga planowanie i kontrolę. Wspiera dział zakupów bądź logistyki na poziomie operacyjnym m.in. dzięki automatycznym mechanizmom tworzenia zapotrzebowania własnego na podstawie zamówień obcych. Obsługuje także transakcje w walutach obcych, na rynkach Unii Europejskiej i poza unijnych. Automatyzuje proces obsługi transakcji wewnątrz unijnych generując dokumenty nabycia i dostawy towarów. Ułatwia obsługę dokumentów eksportowych i importowych, z uwzględnieniem dodatkowych kosztów nabycia, cła, akcyzy. Dodatkowo pozwala na tworzenie różnych wersji językowych dokumentów. Moduł generuje deklaracje Intrastat oraz wspiera rozliczenia podatku VAT. W obszarze rozrachunków rozwiązanie wyposażone jest w grupę funkcji wspomagających ich obsługę. Zestaw czytelnych raportów pozwala na bieżąco kontrolować poziom zaległości płatniczych z podziałem na dział, pracownika czy kontrahenta. System może również współpracować z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak drukarki fiskalne czy czytniki danych*. Moduł współpracuje z Forte Finanse i Księgowość w zakresie księgowania dokumentów (zakupu, magazynowych, sprzedaży, rozliczeń kasowych) oraz informacji o stanie rozrachunków.

 • Urządzenia fiskalne i czytniki danych nie są częścią oferty Systemu Zarządzania Forte ani oferty handlowej firmy Sage sp. z o.o. i wymagają odrębnego zakupu.

Handel zapewnia:

 • efektywne zarządzanie polityką sprzedaży
 • kompleksową obsługę czynności związanych z obrotem towarowym
 • automatyzację procesu sprzedaży i zakupów
 • redukcję pracochłonności poszczególnych operacji
 • minimalizację kosztów zarządzania gospodarką towarową
 • tworzenie niezbędnej dokumentacji obrotu oraz raportów i analiz pomocnych w procesie podejmowania decyzji
 • monitorowanie stanu rozrachunków z kontrahentami
 • obsługę transakcji na rynkach zagranicznych

Rozszerzenie standardowych funkcjonalności

Załączniki do towarów

 • Umożliwia dopisywanie do towaru dodatkowych informacji (np. instrukcji obsługi) w wersji elektronicznej, w dowolnym formacie. Ułatwia dostęp do informacji powiązanych z danym towarem, dzięki czemu pozawala zaoszczędzić czas.

Cechowanie dokumentów sprzedaży i zakupowych

 • Umożliwia oznaczenie dokumentów sprzedaży lub zakupu dodatkowymi cechami, co znacząco przyspiesza pracę podczas wyszukiwania informacji oraz jej przetwarzania według zdefiniowanych kryteriów. Pozwala na wyszukiwanie odpowiednich dokumentów zakupu lub sprzedaży według danej cechy. Istnieje możliwość rozbudowania aplikacji o inne typy dokumentów oraz o cechowanie poszczególnych pozycji dokumentów.