You are currently viewing Zarządzanie Zasobami, Kapitał Ludzki: Kadry i Płace

Zarządzanie Zasobami, Kapitał Ludzki: Kadry i Płace

Moduł obejmuje całokształt zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową pracownika. Elementy procesu realizowane są poprzez zestaw czynności od zatrudnienia, obsługi ewidencji, rejestracji czasu pracy i nieobecności, po odejście pracownika i wyrejestrowanie z ewidencji ubezpieczeń. System pozwala na pełną ewidencję wynagrodzeń (umowy o pracę, cywilnoprawne) generowanie list płac, współpracuje z systemami bankowości elektronicznej* oraz umożliwia księgowanie dokumentów w dowolnej strukturze układu kosztów.

Odpowiada za gromadzenie i archiwizację dowolnych danych o pracownikach, przydatnych w planowaniu i prowadzeniu polityki kadrowo-płacowej. Informacje o zatrudnionych, historia zmian oraz kopie dokumentów przechowywane są w elektronicznych teczkach pracowniczych. Moduł jest w pełni zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych – rejestruje kompletną informację o dokonanych zmianach i chroni dane przed dostępem osób niepowołanych.

Automatyzuje rozliczenia podatkowe oraz wystawianie przelewów z tytułu wynagrodzeń. Umożliwia automatyczne wprowadzanie zmian w ewidencji kadrowej oraz systemie wynagrodzeń w zamkniętych miesiącach wraz z obsługą ich skutków. Ułatwia także kontrolę ewidencji zdarzeń oraz przygotowanie skorygowanych deklaracji. Obsługuje wszystkie wzory przelewów, generując pliki elektroniczne lub przelewy papierowe (w formie nadruków lub gotowych druków). Pozwala na obsługę wielu rachunków bankowych pracowników i firmy. Obsługuje także wszystkie zagadnienia związane z kontrolą i obliczaniem składek oraz kontrolą limitów ubezpieczeń społecznych, funduszy pozaubezpieczeniowych (FGŚP oraz Fundusz Pracy) i ubezpieczenia zdrowotnego.

W pełni zintegrowany z systemem, włącznie z dekretacją kosztów wynagrodzeń do modułu Forte Finanse i Księgowość oraz z modułami Forte Nieobecności, Forte Karty Pracy, eRaporty HR.

Kadry i Płace to:

 • efektywna obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstwa
 • zoptymalizowane kosztów obsługi dzięki możliwości zastosowania gotowych elementów ułatwiających naliczanie wynagrodzeń
 • automatyzacja skomplikowanych procesów np.: ewidencji i rozliczania zasiłków chorobowych oraz urlopów
 • kompleksową obsługa współpracy z urzędami (ZUS, US i inne): ◾dostęp do deklaracji podatkowych z możliwością wyliczenia i wysłania przelewów miesięcznych zaliczek podatku do Urzędu Skarbowego.
 • współpraca z programem Płatnik
 • współpraca z programem SODiR Offline tj. zakładami pracy chronionej, przygotowanie deklaracji do PFRON wraz z załącznikami w postaci elektronicznej
 • zwiększona efektywność działów kadrowo-płacowych dzięki automatyzacji standardowych czynności
 • współpraca z systemami bankowości elektronicznej*

* – funkcjonalność niestandardowa, wymaga dodatkowego zamówienia przez Klienta

Rozszerzenie standardowych funkcjonalności

Zestawienie wybranych list płac w układzie pionowym

 • Umożliwia automatyczne uporządkowanie numeracji ewidencyjnej wprowadzając porządek i utrzymując prawidłową kolejność. Eliminuje konieczność czasochłonnego ręcznego generowania i porządkowania numerów dla dokumentacji.

Raport miesięczny ZUS RMUA

 • Umożliwia w łatwy i szybki sposób dokonanie i rejestrację kompensaty w systemie finansowo-księgowym. Wspiera porządkowanie rozrachunków.

Polecenie księgowania (Excel)

 • Służy głównie do celów analitycznych i umożliwia wykorzystanie pozyskanych danych w innych zestawieniach bądź wyliczeniach. Umożliwia kontrolę danych przesyłanych do systemów finansowo-księgowych.